วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมใจต้านภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ ให้ ศธ.

(21 เมษายน 2563) นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และคณะ มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปติดตั้งหน้าอาคารต่าง ๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า อุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ เพราะเห็นว่า ขวดปั๊มเจล ล้างมือที่มีวางไว้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นขวดปั๊มหัวฉีดแบบที่ต้องใช้มือกด  ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19  แพร่กระจายได้ง่าย

            นายธนภัทร แสงจันทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ผลิตเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบ จำนวน 100  เครื่อง  เพื่อมอบให้กับหน่วยงาน/ องค์กร ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยต้นทุนการผลิตต่อเครื่องอยู่ที่  280  บาท

ก่อนหน้านี้          วิทยาลัยฯ ได้มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ  จำนวน  12  เครื่อง  ให้กับนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปติดตั้งไว้  ณ  จุดบริการประชาชน ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด  เพื่อบริการประชาชน  ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ภาพ : สมประสงค์ ชาหารเวียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: