หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

(21 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมใจต้านภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ ให้ ศธ.

(21 เมษายน 2563) นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลั […]