แนวทางการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563

(17 เมษายน 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามวิธีการรับนักเรียน รวมทั้งการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพถ่าย : ศตายุ วาดพิมาย