แนวทางการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563

(17 เมษายน 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามวิธีการรับนักเรียน รวมทั้งการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพถ่าย : ศตายุ วาดพิมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: