แนวทางการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563

(17 เมษายน 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามวิธีการรับนักเรียน รวมทั้งการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพถ่าย : ศตายุ วาดพิมาย

รมว.ศธ.ย้ำในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน รับสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พค.นี้ แต่ไม่สอบออนไลน์แน่นอน

(17 เมษายน​ 2563) นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ผู้บริหารสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.​ ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะมีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3 -​ 12 พฤษภาคม​ 2563 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

สำหรับวิธีการสอบคัดเลือกนั้น จะมีการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ โดยไม่มีการสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดห้องสอบอาจจะใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่สอบ ห้องละไม่เกิน 20 คน หรือใช้อาคารอเนกประสงค์และห้องประชุมใหญ่ โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ Social Distancing สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนั้นด้วย

ส่วนการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน​ 2563 เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะทำการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ และเรียนผ่านโทรทัศน์​ในช่วงเดือนพฤษภาค​มนี้ โดยทราบดีว่าในบางพื้นที่ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับสัญญาณ จึงต้องมีแนวทางในการรับมือ และสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่

รับสมัคร ม.1 และ ม.4
ทางออนไลน์ 3-12 พ.ค.
เปิดสอบปลาย พ.ค.นี้
แต่ไม่สอบออนไลน์
เพื่อป้องกันการทุจริต
คาดว่าจะมอบตัวภายใน 15 มิ.ย.
และเปิดเรียน 1 ก.ค.2563

“ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโอกาสดีที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเรียนผ่านโทรทัศน์​ ซึ่งอาจจะนำผลสัมฤทธิ์​ทางการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในอนาคตได้ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ต้องร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อน และแก้ปัญหาการศึกษาไทย พร้อมทั้งใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเป็นหลัก ตลอดจนดูแลบุคลากรทุกคนให้ได้รับเงินเดือนตามกำหนด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ​งาน​ด้วย” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร. รายงาน
17/4/2563

ผลการประชุม คกก.บห.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(17 เมษายน 2563) ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี

โดยมีนางนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งเห็นว่าควรมีการเพิ่มผู้แทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องไปดูข้อกฎหมายอีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาการประสานงานทั้งในระดับบนและระดับล่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ดำเนินการเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนระดับของมหาวิทยาลัยนั้น ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอให้ ศปบ.จชต. เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งขอให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเรียน และสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย

ผู้แทนจาก สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้เตรียมการและมีมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานฝันฯ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทั้ง 12 โรง โดยได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำภารกิจที่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนดำเนินการได้ทั้งในช่วงปิดและเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ บางโรงเรียนของโครงการซึ่งมีหอพักนักเรียน ทางจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการรองรับในการป้องกันและทำความสะอาดฆ่าเชื้อในช่วงเปิดภาคเรียน

ผู้แทนจาก สอศ. กล่าวว่า ต้องการให้มีการกำหนด Timeline การดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาหารือร่วมกันอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป.

ภาพและข่าว : จงจิตร ฟองละแอ

WordPress.com.

Up ↑