เสมา 3 ดัน กศน.จัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

(14 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.” กศน.แขวงสามวาตะวันตก กศน. เขตคลองสามวา สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร และบุุคลากรสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา กศน. แขวงสามวาตะวันตก กศน.เขตคลองสามวา

ซึ่งก่อนจะไปห้องสมุดฯ นับว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสเข้านมัสการและสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ซึ่งพระคุณเจ้าได้เมตตาช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ กศน.เขตคลองสามวามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบุคลากร นักศึกษา กศน.และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมสร้างสรรค์และจัดการการศึกษาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา ได้มอบหมายให้ กศน.พิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อทำให้ห้องสมุดให้มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น อาทิ การจัดประกวดแข่งขันการอ่านหนังสือในแต่ละหมวดเพื่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ในทุกมิติอย่างแท้จริง


ในการจัดการศึกษาของ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ ขอชื่นชมในความตั้งใจทำงานของบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายของ กศน. WOW อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ให้มีการปิดสถานศึกษา ซึ่งแม้ทุกอย่างจะหยุด แต่สำหรับการเรียนเราไม่สามารถหยุดได้

กศน.จึงมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน Online และได้จัดทำการรับสมัครเรียนเป็นระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียน กศน. ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ในขณะนี้มีผู้สมัครเรียน กศน.จำนวนกว่า 30,000 คน และหากมีผู้สนใจก็ยังสามารถเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนผ่านระบบ Online กับ กศน. ได้เรื่อยๆ

นอกจากนี้ กศน.ยังได้สนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 และการดำเนินการในส่วนของการบริการประชาชนในส่วนของการสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และผลิตไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com ของรัฐบาลที่ผ่านมา จำนวน 2,202 คน

ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน. ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มี COVID 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือว่า กศน. เป็นส่วนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ช่วยเหลือได้ทุกด้าน เพราะครู กศน. เป็นครูพันธุ์พิเศษ มีความสามารถ ซึ่งเรื่องของการสอบผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง และการสอบบรรจุครู กศน. นั้น ก็คงต้องให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ COVID 19 นี้ไปก่อน จึงจะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป” ดร.กนกวรรณ กล่าว


สำหรับการจัดการศึกษาออนไลน์นั้น สำนักงาน กศน. ได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยในช่วงเดือนเมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 เน้นการออกอากาศรายการ ETV ติวเข้มออนไลน์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่งแม้โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด กศน.ได้นำรายการความรู้เสริมทักษะต่างๆ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น รายการภาษาเพื่ออาชีพ รายการเพื่อผู้สูงอายุ รายการเสริมทักษะสำหรับผู้พิการ รายการทักษะอาชีพดิจิทัล เป็นต้น โดยมีช่องทางการรับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดังนี้

  1. ชุดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND
    – GMMZ ช่อง 185 – Good TV ช่อง 185
    – DTV-HD 1 ช่อง 185 – PSI ช่อง 110 – TOT IPTV ช่อง 551
  2. ระบบ (IPTV Internet Protocal Television) ช่อง 99
  3. TOT IPTV ช่อง 551
  4. True Visions ช่อง 371 HD
  5. เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
  6. สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, Facebook “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล”

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

One thought on “เสมา 3 ดัน กศน.จัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: