หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ ระหว่าง 16 พ.ค.-30 มิ.ย.2563

(10 เมษายน 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมก […]