รมว.ศธ.มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของ ศธ.

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ได้แก่

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 ราย

ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ภาพ : ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​