รวมภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคลังภาพ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 โดยหน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้

https://drive.google.com/drive/folders/1IY2dxiYXoakka2FLqJLbfzYE-tNtrcWg?usp=sharing