เริ่มส่งมอบแล้ว กล่องและหน้ากากป้องกัน ฝีมืออาชีวะปัตตานี มอบแก่ รพ.ในพื้นที่ชายแดนใต้

(7 เมษายน 2563) นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายพิทยา เพชรรักษ์ และนายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย และหน้ากากป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จากฝีมือการผลิตของบุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

โดยความร่วมมือ และการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี นำโดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสมาคมนักศึกษามุสลิมไทยผ่าน กอ.รมน. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี