ปัตตานี อบรมจัดทำกล่องและหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยความร่วมมือของอาชีวะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยความร่วมมือของอาชีวะ

(2 เมษายน 2563) กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันทั่วประเทศ หน้ากากแบบใส จำนวน 13,000 ชิ้น และกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจาย จำนวน 1,000 ชิ้น และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากแบบใสและกล่องครอบป้องกันฟุ้งกระจายป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นายชาร์รีฟ สือนิ รองผู้อำนวยศูนย์ประสานงานและบริหารการสึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งประสานกับ กอ.รมน. ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและรุ่นพี่สมาคมนักเรียนมุสลิมไทย (สทน.) ในการสนับสนุนวัสดุแผ่นอะคริลิคใสเพื่อมาจัดทำกล่องป้องกันฟุ้งกระจาย จำนวน 70 กล่อง มอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีดำเนินการจัดทำ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.