อาชีวะเตรียมผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

(31 มีนาคม 2563) รมว.ศธ.‘ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ’ สั่งอาชีวะผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมการผลิต ดังนี้

  • หน้ากากโปร่งใส 5,000 ชิ้น
  • กล่องครอบป้องกันการฟุ้งกระจาย 1,600 กล่อง
  • แคปซูลครอบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 100 แคปซูล
  • เคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย 500 ชุด

ทั้งนี้ จะกระจายการผลิตให้สถานศึกษาอาชีวะ 4 ภาค ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับทราบความต้องการจากแพทย์และพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน

ภาพ : สอศ.
More Info : มติชน