“เสมา3 ” เดินเครื่อง จัดครูติวเข้มถึงบ้าน “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”

(30 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังจากการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่อาจจะขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัส ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ในการส่งต่อความรู้สู่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ จัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้ โดยหวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม สามารถการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ เพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน

“เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” แต่สามารถเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โน้ตบุ๊ค และพีซี ได้ทุกที่ นับเป็นหนึ่งในตัวช่วยตามนโยบาย และขานรับรูปแบบการเรียนยุคดิจิทัลในปัจจุบัน และพัฒนาสู่อนาคตต่อไป” ดร.กนกวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนของ กศน.ออนไลน์ จะนำรายการ ETV ติวเข้ม ออนไลน์ เป็นช่องทางการศึกษาสำหรับเยาวชน ให้สามารถเรียนที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้ โดยติวเตอร์ระดับประเทศครบทุกสาระวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ จาก อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี (พี่อุ๋ย) วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) จาก อ.อาพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ) อ.พิสิฏฐ์ วัฒนาผดุงศักดิ์ วิชาภาษาอังกฤษ จาก ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา จากครูลิลลี่ และ ครูปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่วิชาตามหลักสูตรเหล่านี้เท่านั้น ยังมีเนื้อหาสาระวิชาเพื่อการเรียนรู้ในการเสริมทักษะต่าง ๆ ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเพื่ออาชีพ รายการเพื่อผู้สูงอายุ รายการเสริมทักษะสำหรับผู้พิการ รายการทักษะอาชีพดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน.คัดสรรส่งตรงถึงบ้าน ผ่านทางสื่อ Social Media หลากหลายช่องทาง ดังนี้

  • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2 HD) ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.05-10.00 น.
  • http://www.etvthai.tv
  • Youtube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์” นักเรียน นักศึกษา สามารถกดติดตาม (Subscribe) จะไม่พลาดรายการดี ๆ ที่ให้บริการทั้งรายการสด (Streaming) และรายการย้อนหลัง (TV On Demand) ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ออนไลน์ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในหลากหลายรายการ อาทิ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายการติวเข้มเต็มพิกัด รายการเรียนไปสอบ รายการครูจอแก้ว และรายการอื่น ๆ อีกมากมาย
  • Facebook Fanpage “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา” เผยแพร่คลิปสั้นโดนใจแบบ wow wow wow แนะนำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Update ทันเหตุการณ์
  • LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” ช่องทางใหม่ใกล้ชิดกว่าเดิม ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ไม่ตกเทรนด์กับกองทัพความรู้ เกาะติดเข้มทุกรายการ ส่งตรงทุกข่าวสาร
  • เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา “www.ceted.org” บริการสื่อการศึกษาหลากหลายประเภท ทั้งรายการสด (Streaming) และรายการย้อนหลัง (TV On Demand) อาทิ สื่อเสริมความรู้ สื่ออาชีพ สื่ออาเซียน สื่อตามอัธยาศัย สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อวิทยุศึกษา ฯลฯ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: