นักเรียนเบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

(28 มี.ค.63) นักเรียน รร.บ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แน่นอน

นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีนโยบายให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

ฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงได้ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ได้นำองค์ความรู้ STEM ศึกษา เข้ามาสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ขึ้น

โดยหลักการทำงาน คือ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เพื่อตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุ เครื่องก็จะส่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมา โดยที่คนไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล/ภาพ สพป.ยะลา เขต 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: