ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร
4. การห้ามกักตุนสินค้า
5. การห้ามชุมนุม
6. การเสนอข่าว
7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์
8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท
9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร
10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
11. มาตรการป้องกันโรค
12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ
13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
15. โทษ
16. การใช้บังคับ

อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF

ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: