สช.เปิดห้องเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

(25 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์กับ สช. เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และสถาบัน 168 ติวเตอร์ออนไลน์ จัดการศึกษาออนไลน์ นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถเรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย และได้ความรู้

ซึ่งรูปแบบการสอน จะมีทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะเป็นการสอนทั้งไลฟ์สด และบันทึกเทปการสอน โดยมีครูโรงเรียนดังและติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมสอนออนไลน์ในครั้งนี้ เบื้องต้นจะเปิดสอนเป็นระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นจะหารือเพื่อวางแนวทางให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ของ สช. (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่ง สช.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สามารถสอบถาม ได้ที่ 02 282 1000

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

2 thoughts on “สช.เปิดห้องเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: