ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เผยแพร่กระทู้ถามของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภมูิใจไทย เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น คือ

วิธีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) *เฉพาะแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระยะเร่งด่วน (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: