ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 จำนวน 89 ราย

(19 มี.ค.63) นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 89 ราย

โดยปกติทุกปีที่ผ่านมา ศธ.จะจัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศธ.จึงขอเลื่อนการจัดงานวันสถาปนากระทรวง รวมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป