สถานการณ์ป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ 18/3/63

(18 มี.ค.63) สถานการณ์การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

  • ปิดสถานศึกษา ทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โรงเรียน สพฐ. สั่งปิด 18-31 มีนาคม 2563
  • การรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. เลื่อนไปก่อน จนกว่า สพฐ.จะมีหนังสือแจ้ง
  • โรงเรียน สพฐ.จะต้องจัดเวรยาม โดยสลับครู/บุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่
  • ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัด กศน.ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่สถานศึกษา ยังคงเปิดให้บริการ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ (ซึ่งเป็นสถานศึกษา) รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (ไม่เป็นสถานศึกษา) สังกัด กศน. ปิดให้บริการชั่วคราวแล้ว
  • มหาวิทยาลัย (ซึ่งกระทรวง อว.ดูแลรับผิดชอบ) ให้ทุกมหาวิทยาลัยปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาออกไปก่อน หรือหากิจกรรมอื่นแทน รวมทั้งเลื่อนพิธีรับปริญญาออกไปก่อน โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์แทน
  • สป.ศธ.จัดเวลารับประทานอาหารในกระทรวง เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเวลา 11.30-12.30 น. คือ สป., กศน., สอศ., สร., สกสค. และเวลา 12.30-13.30 น. สพฐ., ก.ค.ศ., สช., คุรุสภา ส่วนหน่วยงานอื่น/ในกำกับ ที่ตั้งนอกกระทรวง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ไปถึงระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา/ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศธ. / รายงานสถานการณ์
18/3/2563
แจ้งข่าวด่วน ไลน์ UDZI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: