ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

(17 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / รายงาน

7 thoughts on “ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Add yours

 1. โรงเรียนปิดเรียน นักเรียนไม่ต้องมา แต่ครูมาทำงานปกติ ประกาศผลสอบ รับสมุดประจำตัวนักเรียน
  รบกวนชี้แจงรายละเอียดได้ไหมครับ นอกจากประกาศแค่ปิดเรียน เพราะส่วนใหญ่โรงเรียนทั้ง สพฐ และ สช ปิดเรียนตั้งแต่ปลายเดือนกัมภาพันธ์แล้ว

  ถูกใจ

 2. อยากขอรบกวนช่วยด้วยค่ะ เนื่องจากวันที่ 21 มี.ค.63 นี้จะมีการจัดสอบภาษาจีน HSK ซึ่งดิฉันได้โทรไปสอบถามเพื่อขอเลื่อนสอบจากเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทางสถาบันOriental Culture Academy (OCA)ไม่ยอมเลื่อนค่ะ จะจัดสอบตามเดิม ซึ่งจะมีเด็กมาสอบเป็นจำนวนหลายร้อยคน และการสอบจะเป็นการสอบแนวสนทนาและเด็กๆจะต้องนั่งเรียงกันเป็นหลายร้อยคนในห้องนั้น อยากขอรบกวนช่วยจัดการกับเรื่องนี้โดยด่วนก่อนที่จะมีการจัดสอบขึ้นค่ะ

  ถูกใจ

 3. ปิด รร. แต่ครู ยังถูกบังคับให้ไปทำงานอยู่ดี
  เขียนประกาศต้องชัดเจน ผู้บริหารจะได้ไม่เอามาอ้าง ให้ครูเสี่ยงโควิด

  ถูกใจ

 4. การศึกษานอกโรงเรียน นางรอง นัดกำหนดเด็กสอบวันเสาร์28-29 มีนาคม นี้ เด็กอยุ่ กทม. โทรไปสอบถามขอเลื่อน กศน. นางรอง แจ้งว่าเด็กต้องมาสอบเนื่องจาก กศน ได้เลื่อนสถานที่สอบจากนครราชสีมา มาสอบที่นางรอง แล้ว ถ้าเด็กมาไม่สอบไม่ได้ ก็เป็นปัญหาของเด็ก ไม่ใช่ปัญหา กศน.นางรอง หรือไม่เด็ก ก็ต้อง ลงทะเบียนใหม่
  ไม่อยากเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ จะพูดแบบนี้ ซึ่งว่าเป็นการขัดคำสั่ง รัฐ ที่ห้ามเดินทาง อยุ่บ้านช่วยชาติครับ.
  ฝากผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยครับ(โทรสอบถามวันที่26มีค. หมายเลข044622293 )

  ถูกใจ

 5. จะบอกว่าถ้าสั่งนักเรียนปิดแล้วครูมาทำงานเหมือนเดิม ยังไงก็หนีcovid-19ไม่พ้นน่ะ ครูทุกคนเป็นมนุษย์

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: