หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

(16 มีนาคม 2563) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมกา […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

(16 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

20 กระทรวง ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน

ผู้แทนส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ได้ร่ว […]