ศธ.เร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้บริการประชาชนฟรี ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ช่วงวันหยุดนี้ ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อให้บริการประชาชนฟรี สู้กับโรคโควิด-19 ไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3

โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดต่าง ๆ ได้ส่งเสริมความรู้ทำหน้ากากอนามัย ให้กับนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ฟรี! ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด หรือ กศน.เขต/อำเภอ โดยมีตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบตัดเย็บประกอบตามมาตรฐานอนามัย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับญาติพี่น้อง และเป็นจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกคนอื่นอีกทอดได้ด้วย

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล จัดแนะแนวหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล COVID -19 รวมถึงผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง พร้อมทั้งสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือควบคู่กันไปด้วย

ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม จากเดิมที่เคยผลิตไว้ 50,000 ชิ้น เพิ่มอีก 200,000 ชิ้น ภายในเดือนมี.ค.นี้ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการหาหน้ากากอนามัย ซึ่งมีราคาแพงและขาดแคลนในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และแจกให้กับคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s