เสมา3 ลงพื้นที่ยะลา ฝากทุก กศน.เร่งใช้งบและสำรวจสิทธิ์ที่ดินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทุ่มงบ 908 ล้านสนับสนุนคุณภาพ รร.เอกชนชายแดนใต้

(12 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ ว