รมว.ศธ.หารือธุรกิจโรงแรมและบริการชั้นนำ หวังดึงความร่วมมือพัฒนาทักษะเด็กอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการโรงแรมและการบริการ โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการบริการในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่กระทรวงศึกษาการจะได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาทักษะด้านการโรงแรมและการบริการอย่างครบวงจร ให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างเด็กอาชีวะยุคใหม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้มีธุรกิจด้านการโรงแรมและการบริการที่เข้มแข็ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เราต้องนำวิกฤตมาเป็นโอกาสในการพัฒนากำลังคน โดยพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณและการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุน จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานซึ่งรวมไปถึงทักษะภาษาต่างประเทศด้วย

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการโรงแรมและการบริการ อาทิ Le Nôtre Culinary Paris, Novotel Bangkok IMPACT and IBIS Bangkok IMPACT, Pacific International Hotel Management School (PIHMS) New Zealand, Accor, บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน), บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด, วิทยาลัยดุสิตธานี, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
10/3/2563