หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยว […]

หมวดหมู่
เสมา 2

ศธ.โชว์นิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ชวนคนไทยเข้าใจขั้นตอน ปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างถูกต้อง ปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ท้าทายไปด้วยกัน

(10 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี […]