พี่โอ๊ะ ‘กนกวรรณ วิลาวัลย์’ ถูกใจผลิตภัณฑ์ กศน.สุราษฎร์ธานี ลุยสร้างนักออกแบบ และสถาปนิกพันธุ์ กศน.

(6 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจราชการและมอบนโยบายผู้บริหารและบุคลากรสังกัด กศน. พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชินวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษา สช. นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รอง ศธจ.สุราษฎร์ธานี รักษาการ ศธจ.สุราษฎร์ธานี ณ สำนักงาน กศน.สุราษฎร์ธานี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการมาตรวจราชการครั้งนี้ว่า ได้มอบนโยบาย กศน.WOW (6G) มาระยะหนึ่งแล้ว และวันนี้จะมาติดตามรับฟังสภาพปัญอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องขอชื่นชมทั้ง ผอ.กศน. กศน.อำเภอทุกคน กศน.ตำบลและครู กศน. เป็นกลุ่มคนที่มีพลังในตนเองและมีการขับเคลื่อนที่ดี รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าใจมิติของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างดี และผลักดันทางจังหวัดวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการนำคนเข้าสู่ระบบ กศน.ไว้บางประเด็นแล้ว ทำให้ปัญหาอุปสรรคลดลง

นอกจากนี้ ยังต้องชื่นชมผลิตภัณฑ์ผลงานของชาว กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนานวัตกรรมได้ดี โดยสั่งการให้ กศน.เร่งผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายได้ดียิ่งขึ้น มีความโดดเด่นแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เก็บได้ยาวนานขึ้น หรือมีภาพลักษณ์ของสินค้าในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการผลิตสถาปนิกของ กศน.เอง ในการทำงานออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก

ในส่วนของการสร้างเครือข่ายการทำงาน กศน. และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือตกลงเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์และพัฒนาห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ทั่วประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตให้แก่ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชนในสังกัด กศน. ตลอดจนยกระดับการพัฒนาตามภารกิจและอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการร่วมมือในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และจะสามารถเข้าใช้ระบบ e-Library ของ TK park ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนเป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มผู้พิการและครูผู้พิการจะต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน ปัจจุบันกำลังเร่งผลักดันการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลกลุ่มนี้ เบื้องต้นต้องให้ได้ตำแหน่งพนักงานราชการก่อน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน กสทช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษา สามารถเทคโนโลยีแปลภาษามือได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สภากาชาดไทยขอความร่วมมือครู กศน. ช่วยกันเชิญชวนประชาชนมาบริจาคอวัยวะ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ประเด็นดังกล่าว ช่วยกันอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและการรอความช่วยเหลือของคนที่ต้องการอวัยวะ ตลอดจนขั้นตอนการเป็นผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้าวหว้า / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: