เสมา​ 3​ ‘ครูโอ๊ะ’​ ลงพื้นที่ภูเก็ต​ ปลื้ม​ กศน.-สช.​ เข้มแข็ง​ แนะจับมือพัฒนา​ร่วมกันทุกมิติ

(5​ มี.ค.63)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ที่​ตรวจ​ราชการและมอบนโยบายบุคลากร​การศึกษา​ในพื้นที่​จังหวัด​ภูเก็ต​ พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ นายพิเชษฐ์​ ปาณะพงศ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ นายพะโยม​ ชินวงศ์​ ประธาน​คณะทำงาน​ รมช.ศธ.​ นายชลำ​ อรรถ​ธรรม​ ที่ปรึกษา​ สช. นายสุรินทร์​ แก้วมณี​ ศึกษา​ธิการ​ภาค​ 6 และนายสันติภัทร​ โคจีจุล ศึก​ษาธิการ​จังหวัดภูเก็ต​

ตรวจเยี่ยม รร.ไทยหัวอาเซียน​วิทยา

รมช.ศึกษา​ธิการ​ ร่วมเคารพ​ธงชาติ​ร่วมกับนักเรียน​และบุคลากร​ของ​โรงเรียนภูเก็ต​ไทยหัวอาเซียน​วิทยา พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียน​ พบปะผู้บริหาร​ บุคลากร​และนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจ​

โดยกล่าวชื่นชม​การจัดการศึกษา​ของโรงเรียนที่สามารถ​สร้าง​ศักยภาพ​ให้นักเรียน​ได้ทุกด้านด้วยปรัชญา​ 5​ ประการที่มีคุณค่า​ยิ่ง​ รวมถึงการนำหลัก​ปรัชญา​ของเศรษฐกิ​จพอเพียง​มาปรับใช้กับระบบบริหารจัดการโรงเรียน​ มีการวัดความรู้​อย่างเป็นรูปธรรม​ ส่งผลให้นักเรียน​มีคุณภาพ​ โรงเรียน​มีมาตรฐาน​ พร้อมรับมือสถานการณ์​ความเปลี่ยนแปลง​ของโลกจนเป็นที่ยอมรับ​ของชาวภูเก็ต​และจังหวัด​ใกล้เคียง​

โรงเรียนภูเก็ต​ไทยหัวอาเซียน​วิทยา​ จัดการเรียนการสอน​ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6​ มีนักเรียนจำนวน 2,169 คน ครูและบุคลากร​รวม 280 คน​ ภายใต้ปรัชญาโรงเรียน​ 5​ ประการ​ คือ

  • จริยธรรม : รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎกติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • ปัญญา : ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้กับผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำแต่ตำรา หนังสือ สอนให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา กล้าคิด กล้าทำ
  • สุขลักษณะ : มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
  • สปิริต : มีน้ำใจ รู้จักทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จัก แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม
  • สุนทรียศาสตร์ : ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา

เพื่อจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ ปลูกฝังการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม​ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง

มอบนโยบาย กศน.-การศึกษาเอกชน ที่โรงแรม​เมโทรโพล​ ภูเก็ต

จากนั้น​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดินทางไปตรวจราชการและมอบนโยบาย​การจัดการศึกษา​ แก่ผู้​บริหารและบุคลากร​สังกัด​สำนักงานส่งเสริม​การศึกษา​นอกระบบและการศึกษา​ตามอัธยาศัย​ (กศน.)​ และสำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ (สช.)​ ณ​ โรงแรม​เมโทรโพล​ ภูเก็ต​

โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า​ การจัดการ​ศึกษา​ของจังหวัดภูเก็ต​ถือว่ามีความเข้มแข็ง​และมีความพร้อมมาก​ เห็นได้จากผลคะแนนสอบโอเน็ต​ของโรงเรีย​นเอกชนที่สูงกว่าระดับ​ประเทศ​ และการส่งเสริม​อาชีพ​ของ​ กศน.​ ซึ่งเกิดจากการทำงาน​เป็น​ทีม​ของผู้จัดการ​ศึกษา​ทุกฝ่ายของจังหวัดภูเก็ต​ นับเป็นความสำเร็จ​อันงดงามของวงการศึกษา​ไทย

“อยากเน้นย้ำเพิ่มเติมให้​ กศน.จัดการสอนอาชีพ​ตามความต้องการ​ของผู้เรียน​ รวมทั้ง​จัดการสอนให้เติมเต็ม​ในด้านที่​ สช.ยังไม่ได้ดำเนินการ​ ถือเป็นการแบ่งเบา​ ช่วยเหลือ​ ส่งเสริม​กันและกัน​ เพื่อให้เกิดการพัฒนา​การศึกษา​และด้านอาชีพ​ของจังหวัดภูเก็ต​ในทุกมิติอย่างยั่งยืน​”

ส่วนเรื่องขวัญ​กำลังใจครู​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ให้ความสำคัญ​เป็นอันดับแรก​ เนื่องจากครูเป็นบุคคล​สำคัญ​ที่ช่วยขับเคลื่อน​การศึกษา​ โดยจัดสรรอัตราบรรจุครู​ กศน.​ จำนวน​ 891 อัตรา​ และจังหวัด​ในภาคใต้​ชายแดนจำนวน 144 อัตรา​ เรียบร้อย​แล้ว​ ด้านขวัญกำลังใจครู​ สช.​ มีการเพิ่มสวัสดิการ​ค่ารักษาพยาบาล​เป็น​ 150,000​ บาท​ และกำลังเร่งศึกษา​เงื่อนไข​การกู้ยืมเงินของครูเอกชนเพื่อให้สามารถ​ยกระดับ​คุณภาพ​ชีวิต​ได้มากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ให้เกียรติ​มอบรางวัลสดุดี​ครูเอกชนระดับภาค​ 1​ ท่าน​ รางวัลสดุดี​ครูเอกชน(ชมเชย)​ระดับภาค​ จำนวน​ 7​ ท่าน และตัวแทนโรงเรียน​รับมอบ​เกียรติ​บัตร​ผู้บริหาร​และครูโรงเรียน​เอกชน​ดีเด่นจำนวน​ 15​ โรงเรียน​

ปารัช​ญ์​ ไชยเวช / สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า / ถ่ายภาพ​
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: