‘ครูโอ๊ะ’​ ลุยพังงา​ เติมขวัญ​กำลังใจครู​ กศน.-สช.​ ชวนปลุกความเป็นครีเอทีฟ​ และพัฒนา​ภาษาอังกฤษ​ เพื่อเพิ่ม​มูลค่า​สินค้า​

(5​ มี.ค.63)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ... Continue Reading →

ศธ.อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 1 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เน้นย้ำให้ข้าราชการยึดมั่นในหลักจริยธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

(5 มีนาคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษา... Continue Reading →

หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อกลับหรือผ่านจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19

(5 มี.ค.63) สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์สำหรับใ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑