ผลประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ : รมว.ศธ.เผยเตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ

(4 มีนาคม 63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของ ศธ. เพื่อให้มีแนวทางตรงกัน โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับแผนการใช้งบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2564 เนื่องจากต้องมีการวางแผนสำรองในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจที่อาจจะเกิดการชะลอตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสได้ด้วยการนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เป็นเพียงการอบรมสัมมนา แต่จะเป็นการบูรณาการการอบรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วย Digital Learning Platform ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 2 เดือนของทุก ๆ ปี ต้องเข้าใจตรงกันว่า คนเหล่านี้ก็ขาดเงินเดือนไม่ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องดูแลบุคลากรของเราทุกหน่วยงาน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำไปพิจารณาดำเนินการด้วย

อีกประเด็นสำคัญคือ ศธ.เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยให้หน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแล คุ้มครอง ให้ความเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชน ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครูหรือบุคลากรของ ศธ. รวมถึงดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิด ซึ่งต่อไปประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนเรื่องเข้ามาได้ที่ศูนย์ดังกล่าวโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น

“ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา มีเรื่องเหล่านี้เยอะมาก แต่กระบวนการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงต้องผ่านหน่วยงานจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่คนทำก็รับสารภาพแล้ว ดังนั้นต้องรื้อระบบให้มีความรวดเร็วขึ้น หากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิด ต้องนำตัวคนผิดมาลงโทษ โดยความผิดที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดทางเพศ ทุจริตคอร์รัปชั่น และยาเสพติด จะไม่สามารถอุทธรณ์เพื่อขอกลับเข้ามารับราชการได้อีก เราจะต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ได้ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่ามีคนที่สามารถคุ้มครองเขาได้จริง”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ว่า ในจำนวนโรงเรียนกลุ่มนี้ที่มีอยู่ จะมีจำนวนครูเพียงพอหรือไม่ เพราะมีการวางกฏระเบียบไม่ได้มีการเพิ่มอัตราครู แต่ขณะเดียวกัน ศธ.มีข้อมูลโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone อยู่แล้ว และแต่ละโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราครู เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น โรงเรียน Stand Alone มีอยู่จำนวน 2,600 แห่ง ยังขาดครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประมาณ 300 คน ซึ่งทำให้เราสามารถวางแผนจัดสรรอัตรากำลังครูให้แก่กลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ศธ.จึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา (Big Data) เพื่อใช้เป็น Data Center ของ ศธ. เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปด้วย

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว