กศน.เตรียมผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม 4.6 ล้านชิ้น คนละ 2 ชิ้นใช้สลับกัน พร้อมผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชน

(4 มี.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการห่วงใยเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีการกักตุนหน้ากากอนามัย และจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมาก อีกทั้งกำลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดและบรรเทาปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่าย จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการสอนและผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวนกว่า 4 ล้านชิ้น รวมทั้งสอนและผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายไปพร้อมกันด้วย

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. และโฆษก ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงาน กศน. ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัด สั่งการให้ศูนย์ กศน.อำเภอทั่วประเทศ 928 อำเภอ ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย อำเภอละ 5,000 ชิ้น ทำให้ได้หน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนได้มากถึง 4,620,000 ชิ้น โดยได้กำชับให้ศูนย์กศน.อำเภอ ใช้เนื้อผ้าที่ดีมีคุณภาพ สามารถซักทำความสะอาดได้ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนคนละ 2 ชิ้น เพื่อที่จะได้สลับกันใช้ในแต่ละวัน ให้ตัดเย็บไปด้วย แจกจ่ายไปด้วย โดยให้เร่งดำเนินการตัดเย็บและแจกจ่ายให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์นี้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการ