ผลประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ : รมว.ศธ.เผยเตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ

(4 มีนาคม 63) นายณัฏฐพล ท

เสมา3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ชื่นชม 7หน่วยงาน ต่างองค์กร แต่รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการ

(4 มีนาคม 2563) นางกนกวรร