ปลัด ศธ.หารือแนวทางติดตั้ง Solar Cell ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

(3 มีนาคม 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา เนื่องจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาของการดำเนินงาน กศน. ในพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดาร พบว่า กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บางแห่งมีความต้องการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบสายได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน

โดยในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้จังหวัดดังกล่าวสำรวจข้อมูลความจำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหา

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ