เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์

(1 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ได้เห็นสภาพจริงของการดำเนินงาน และความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง รวมถึงการมาให้กำลังใจ และช่วยเติมเต็มและผลักดันการทำงานตามนโยบายให้มีความพร้อมมากขึ้น เพราะคน กศน.ถือว่าเป็นคนพันธุ์พิเศษ ที่มีความสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติ บนพื้นฐานของข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านความยากลำบาก และขาดแคลนมาโดยตลอด

โดยพบว่ามีอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และนครสวรรค์ ในรูปแบบของ 4 กิจกรรมหลักคือนิทรรศการ ค่ายกิจกรรมการศึกษาและบริการวิชาการ

ซึ่งที่นี่มีผู้มาใช้บริการนิทรรศการ ค่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาอยู่ค่ายต้องมีการพักค้างคืน และใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม โดยที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากอายุการใช้งานที่ยาวนานของระบบไฟฟ้าและประปาจนเกิดความชำรุด จึงควรมีการปรับปรุงพื้นที่ เช่น ระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด รวมทั้งซ่อมแซมพื้นอาคารจัดกิจกรรม ที่เกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ที่มีความชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

และในส่วนของสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ก็ประสบปัญหาหลังคาสำนักงานชำรุด ทรุดโทรม เพราะมีอายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี ประกอบกับเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ลมพายุพัดรุนแรง ทำให้พื้นทรุดอาคารและฝ้าเพดานหลุดร่วง กว่า 325 ตารางเมตร และหลังคารั่ว สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีฝุ่นละอองจากฝ้าและเศษบนหลังคาร่วงลงมาตลอดเวลา และเวลาฝนตก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าเสียหาย รวมถึงไม่สะดวกสำหรับผู้ติดต่องานอีกด้วย

โดยอาคารสำนักงานของ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยห้องทำงาน ผอ.กศน. อำเภอ งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานแผน และเป็นส่วนของการติดต่องานต่าง ๆ ของกศน.อำเภอเมือง นอกจากนี้บ้านพักข้าราชการของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่มีอยู่จำนวน 5 หลัง ก็มีสภาพเก่าและผุพังเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งสรุป และติดตามจัดทำงบประมาณเสนอไปยังต้นสังกัดโดยด่วนต่อไป

“การมาในวันนี้ ทำให้ได้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.ชาวนครสวรรค์ ซึ่งต้องขอชื่นชม และขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจ ขับเคลื่อนงานต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย แม้จะขาดความพร้อมในหลายๆด้าน แต่คน กศน.ก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ นี่คือ สิ่งที่ประจักษ์ชัดว่า กศน. คือ ครูพันธุ์พิเศษอย่างแท้จริง ตนสัญญาว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชน ให้มีทักษะความรู้ อาชีพ มีงานทำ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากขึ้น”

จากนั้น ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. ได้เดินมาตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสรรค์ ซึ่งมีพื้นที่อยูในบริเวณเดียวกัน โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ รมช.ศธ.เป็นอย่างมาก เพราะแม้จะเป็นวันหยุด และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาจัดการเรียนการสอนหรือพบกลุ่ม ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนยังขมักเขม้นทำงานกันอย่างเต็มที่

ซึ่ง รมช.ศธ.ได้ซักถามและแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาเลือกให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องให้ความรู้ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 และปฏิบัติตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
วีดิโอ : ณัฐวุฒิ วากะดวน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: