รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงฯ สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศสถานที่ตั้ง “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา” จำนวน 13 ศูนย์ และ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด” จำนวน 64 ศูนย์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการการศึกษาพิเศษตามภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ราชกิจจานุเบกษา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : บรรณาธิการข่าว