ปิดฉากสวยงาม “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5” พร้อมมอบธงให้ กศน.ภาคกลาง เจ้าภาพครั้งต่อไป

(21 ก.พ.63)​ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กศน. ที่มุ่งมั่น ตั้งใจร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพราะกีฬาจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และนักศึกษาในสังกัด กศน. นำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน และยังได้ร่วมกิจกรรม เพื่อได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ และยังทำให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา กล้าหาญ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สร้างพลังรัก พลังสามัคคี มีสปิริต มิตรภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป

“ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากร กศน.ทั้งผู้บริหาร ครู นักศึกษาทุกคน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม จนทำให้งานสำเร็จอย่างสมบูรณ์” รมช.ศึกษาธิการ

สำหรับพิธีปิด เจ้าภาพได้จัดการแสดงชุด “กศน.รวมใจ กศน.เพื่อประชาชน ” จากนั้นได้มีการมอบธงประจำการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ให้กับ กศน.ภาคกลาง ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน กศน.เกมส์ ในครั้งที่ 6 ก่อนที่ กศน.ภาคกลาง จะเเสดงโชว์ “รำวงกลองยาว ” ปิดท้ายด้วยคุณชัชชัย สุขขาวดี หรือ “หรั่ง ร็อคเคสตร้า” นำ รมช.ศึกษาธิการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร้องเพลง “คิดถึง” และเพลง “สามัคคีชุมนุม” ก่อนจะดับไฟในกระถางคบเพลิง เป็นการปิดฉากการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 อย่างเป็นทางการ

อิชยา กัปปา / สรุป
เครื่อข่าย pr กศน. / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว