รมว.ศธ.หารือเยอรมนี พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและครูอาชีวะไทย

(19 กุมภาพันธ์ 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีกับ Dr.Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.เข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ

รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ศธ.มีนโยบายในการผลักดันโครงการด้านอาชีวศึกษาที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้านภาษา การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Dr. Peter Ramsauer กล่าวว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ดำเนินความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือของเยอรมนีที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ฯ สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เน้นย้ำว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Mr. Georg Schmidt กล่าวเพิ่มเติมว่า เยอรมนีได้ออกแบบหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองกับสิ่งท้าทายในโลกปัจจุบัน รวมทั้งตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 โดยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทั้งนี้ มีความเห็นว่าการได้รับวุฒิการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการมีรายได้ที่สูงขึ้น

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องกันที่จะขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันการศึกษา องค์กร หรือแม้แต่ระดับกระทรวง ซึ่งผลที่ได้ต้องไม่ใช่แค่จำนวนความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องควบคู่กับคุณภาพด้วย

อานนท์ วิชานนท์, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: