สป.ศธ.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

(18 กุมภาพันธ์ 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สป.