เสมา 3 ยกย่อง ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง

(15 กุมภาพันธ์ 63)​ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน 6G (ดี 6 อย่าง) ของ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่งของจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้ความขาดแคลน ทุ่มเท และเสียสละ เพราะ ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง จึงต้องพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรค​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู​ กศน.ให้ได้สิทธิ์ในการเป็นครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งในส่วนของการพัฒนาครู กศน. ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความรู้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว พัฒนาอาคาร สถานที่ มุมการอ่าน มุมอาชีพ มีบริการอินเทอร์เน็ต และ Wi-fi ฟรี เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้นวัตกรรมในการค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ 56 ตำบล พร้อมทั้งตั้งศูนย์บริการความรู้ ศูนย์กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

อิชยา กัปปา / สรุป
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ / ภาพ