สอศ.จับมือเอพีฮอนด้า ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้ครูและนักศึกษาอาชีวะ

(15 ก.พ.63) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด จัดให้มีการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 ภายใต้โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ครู นักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะ และยกระดับมาตรฐานของ HONDA SAFETY RIDING ในการขับขี่ปลอดภัย และรักษามาตรฐานแบบแผนของครูฝึกให้เป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีระดับความสามารถในการขับขี่ที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือ และสอนผู้อื่นในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด แนะนำวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

ซึ่งในการแข่งขันมีการทดสอบคุณสมบัติ โดยแบ่งเป็น 5 สถานีทดสอบ ดังนี้ สถานีทดสอบที่ 1.การเบรก สถานีทดสอบที่ 2. ความคล่องตัว สถานีทดสอบที่ 3. การทรงตัวบนกระดานแคบ สถานีทดสอบที่ 4. ความแม่นยำในการเลี้ยวเลขแปด และสถานีทดสอบที่ 5.การทดสอบข้อเขียน ทั้งนี้ครูและนักเรียน นักศึกษาจะแข่งขันและทดสอบโดยรถ Honda Wave 110

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้กับทุกอาชีพ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมของการขับขี่ไปพร้อม ๆ กัน

โดยได้ริเริ่มโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย อาทิ โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โครงการ One Dealer One College ที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา และสร้างศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 60 แห่ง ในการส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการรักษามาตรฐานและพัฒนาทักษะ ให้กับครู นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยสู่สังคม อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป

การแข่งขันครั้งนี้ มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วิทยาลัยเทคนิค โพธาราม จังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ซึ่งสถานศึกษา 1 แห่ง ประกอบด้วย ครู 1 คน นักศึกษา 1 คน พร้อมพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับสถานศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยดีเด่นจำนวน 10 แห่ง

“การสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึง ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในการรณรงค์ ป้องกัน และหาวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และเชื่อมั่นว่าการประสานความร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเมืองไทยลดลงได้อย่างแน่นอน” รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
ภาพ/ข่าว