รมว.ศธ.เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปี 2563 ชูการศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต : PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE

(15 ก.พ.63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง ร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 ชาวโรงเรียนเอกชนก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” โดยในส่วนของปีนี้ สช. ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคกลาง ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดกรรมการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เวทีเสวนาทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมของผู้บริหาร และครูในเรื่องของงานวิจัย การแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง การจัดนิทรรศการมากกว่า 40 รายการ โดยเน้นนิทรรศการแบบมีชีวิต เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การทำอาหาร การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ต้องขอบคุณการศึกษาเอกชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาไทย จะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษาที่นำร่องของประเทศ เพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงเรียนเอกชน และคุณภาพของโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลา จึงทำให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7 – 16 ก.พ. 63 ดังนี้

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 ก.พ. 63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
  • ภาคเหนือ 8-9 ก.พ. 63 จัดที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
  • ภาคใต้ 8-9 ก.พ. 63 จัดที่ที่ทำการ อบจ.จังหวัดกระบี่ จ.กระบี่
  • ภาคกลาง 15-16 ก.พ. 63 จัดที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จ.สมุทรปราการ
  • ภาคตะวันออก 15-16 ก.พ. 63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สช.