คุณหญิงกัลยา ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ย้ำสถานศึกษาช่วยกันปลูกป่าและไม้มีค่าทั่วประเทศ เป็นการออมที่สร้างความมั่นคงในอนาคต

(13 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ พร้อมด้วย Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Mrs.Satu Suikkari-Kleven กล่าวว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้เข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เพื่อหารือการทำโครงการที่มีประโยชน์ร่วมกับสถานศึกษาของไทย ในโอกาสครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐฟินแลนด์กับประเทศไทย และเป็นปีที่ 102 ในการประกาศอิสรภาพของฟินแลนด์

รัฐบาลหลายประเทศได้ร่วมคิดว่าจะทำอย่างไรในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเห็นตรงกันว่า “คำตอบคือการปลูกต้นไม้” เพื่อช่วยลดมลพิษร่วมกับวิธีอื่น ๆ ซึ่งต้นไม้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นส่วนที่ทำให้โลกสะอาด ผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งผลิตอาหาร และเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง ๆ  เมื่อปลูกในเมืองก็ให้ร่มเงา ทำให้เมืองสะอาดและเย็นขึ้น ส่งผลให้รู้สึกสงบและมีความคิดที่ดีขึ้น โดยในบางประเทศ แพทย์แนะนำผู้ป่วยให้ใช้เวลาในแหล่งที่มีต้นไม้มาก ๆ เพื่อทำให้จิตใจสงบ

ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นแหล่งอาหารและอยู่อาศัย ถือเป็น “Green Gold” ของประเทศ เช่นเดียวกับที่ป่าเขตร้อนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของไทยเป็นอย่างยิ่งและยินดีสนับสนุนการปลูกป่าในไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์สาธารณรัฐฟินแลนด์กับประเทศไทยครบรอบ 65 ปี ไม่มีอะไรดีไปกว่าของขวัญที่เป็นต้นไม้ให้กับแผ่นดินไทย ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์โดยความร่วมมือของคนไทยทุกระดับชั้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ตอบแทนคุณแผ่นดินมา 35 ปีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านต้น ทั้งป่าบกและป่าชายเลน ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่มีทูตจากต่างประเทศสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนครั้งนี้

จึงถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ร่วมกันของทุกฝ่าย และอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินไทย โดยคาดว่าจะมีกิจกรรมครั้งต่อไปที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ ได้เชิญชวนให้ทุกวิทยาลัยปลูกต้นไม้อย่างน้อยแห่งละ 50 ไร่ หากมีพื้นที่วิทยาลัยมากกว่า 1,000 ไร่ ให้ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ รวมถึงปลูกต้นไม้มีค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิทยาลัย ขณะที่มูลนิธิฯ มีหลักว่าปลูกและดูแลต้นไม้จนกระทั่งยืนต้น หมายถึงรากยึดดินแล้วจึงจะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป

ดังนั้น จึงฝากการดูแลต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้รอดทุกต้น หวังว่าทุกคนจะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้นไม้ที่สมบูรณ์ในป่า 1 ต้น จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันต่อปี หากเราปลูกต้นไม้ให้มาก ลูกหลานเราที่จะเติบโตขึ้นมาจะมีโลกที่น่าอยู่ มีอากาศบริสุทธิ์ มีอาหารที่สมบูรณ์ต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ เน้นย้ำด้วยว่า รัฐบาลได้ยกเลิกกฎหมายห้ามตัดต้นไม้มีค่า 58 ชนิด เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ดังนั้นต้นไม้มีค่าจะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานต่อไป การปลูกต้นไม้มีค่าจึงเป็นการออมอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกหลานในอนาคต

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ