สธ.-ศธ.ร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ สำหรับใช้ในการวางแผนตัดสินใจกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพนักเรียน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน กับนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างกระทรวงทั้งสอง เพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพนักเรียนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นดำเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา โดยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สำคัญ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการในการพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงนามครั้งนี้ มีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม คือ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และนายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว คณะทำงานฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: