เสมา3 เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุดรธานี ชูการศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต

(8 ก.พ.63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (Private Education, Choice of the Future) พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.กนกวรรณ กล่าวแสดงความชื่นชมครูเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนเอกชนได้สามารถช่วยแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัล “เข็มสดุดีทองคำ” จำนวน 3 ราย รางวัล “สดุดีครูเอกชน” จำนวน 20 ราย รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” จำนวน 34 ราย และรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชน 26 ราย

เป็นระยะเวลา 102 ปี แล้ว ที่การศึกษาเอกชนได้ร่วมสร้างการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง “Choice of The Future” รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติ และน้อมนำการพัฒนาคนตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคู่ขนานกันไป เพราะถือว่าทั้ง 2 ส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณธรรมมีจริยธรรม และมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21

สำหรับงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นมาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา สมาคมและเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน ผู้ปกครอง และประชาชน จาก 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี รวมทั้งอุดรธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

กิจกรรมที่สำคัญของงานวันการศึกษาเอกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับ ครู ผู้บริหารและผู้สนับสนุนการศึกษาเอกชน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน การแสดง ทักษะ ความสามารถของนักเรียนดาวรุ่ง โรงเรียนเอกชน การแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิตของสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า” การบรรยายทางวิชาการ และการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าว: กรรณิกา พันธ์คลอง. เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ภาพ: ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: