กยศ.ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุกคน

(4 ก.พ.63) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีข่าวนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง หรือน้องทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อนั้น

กองทุนฯ ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่น้องทิมที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนจนสามารถสอบติดในคณะแพทยศาสตร์ได้ตามความฝัน และขอเรียนว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษาต่อ ยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 กองทุนมีงบประมาณเพียงพอให้ผู้กู้ยืมทุกคนอย่างแน่นอน และหากน้องทิมมีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ทั้งนี้ ขอบเขตการกู้ยืมค่าเล่าเรียนของคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปีการศึกษา อีกทั้งยังสามารถขอกู้ยืมค่าครองชีพได้อีก 36,000 บาทต่อปี หรือ 3,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

อัตราการกู้ยืม

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท
  • ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท

ซึ่งเงินที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่  ปี 2561 เป็นต้นมา” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
รายงาน/กราฟิก