ครูโอ๊ะลงพื้นที่สระแก้ว​ พอใจผลงานการจัดการศึกษา​ พร้อมผลักดัน​ทุกหน่วยพัฒนา​ต่อยอดผลงานให้เข้มแข็ง​ยิ่งขึ้น

(31​ ม.ค.​ 63) ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ที่​ตรวจเยี่ยมศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อการศึกษา​สระแก้ว​ ศูนย์​ฝึกและพัฒนาอาชีพ​ราษฎร​ไทยบริเวณ​ชายแดนสระแก้ว​ เยี่ยม​ชมนิทรรศการ​หน่วยงานสังกัด​ กศน.และ​ สช.​ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร​ บุคลากร​สถานศึกษา​จังหวัด​สระแก้ว​ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว​ นายโกเมศ​ กลั่นสมจิตต์​ รอง​ ศธภ.9​ นายไสว​ สารีบท​ ศธจ.สระแก้ว​ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา​ ผู้แทนภาคีเครือข่าย​การศึกษา​ในจังหวัดสระแก้ว​ ร่วมให้การต้อนรับ​

แนะศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฯ​ ระดมความคิด​สร้าง​สรรค์​ ดึงคนเข้ามาใช้บริการ​ให้มากขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการตามอัธยาศัย​ (กศน.)​ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน​และประชาชนทั่วไป จำนวน​ 7 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก มีกิจกรรมที่ให้บริการ 4 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์,​ ค่ายวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการศึกษา และบริการวิชาการ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย

นายแสง​ โตศรีสวัสดิเกษม​ รักษา​การ​ ผอ.ศ​ู​น​ย์วิทยา​ศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา​สระแก้ว​ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วมีความต้องการด้านงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการจัดนิทรรศการ เนื่องจากบางอย่างยังล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงงบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบอาคาร โดยเฉพาะในส่วนของระบบไฟฟ้าที่เก่ามาก​ไม่สอดคล้อง​กับการใช้งานในปัจจุ​บัน​ ตลอดจนความต้องการด้านอาคารเพื่อจัดแสดง​นิทรรศการเพิ่มเติมด้วย

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ ความ​ต้องการด้านต่าง​ ๆ​ ที่ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฯ​ นำเสนอมานั้น​ จะรับไปหารือกับส่วนที่เกี่ยว​ข้อง โดยเฉพาะ​เรื่องระบบไฟฟ้าถือเป็นเรื่องเร่งด่วน​ จะพยายาม​ดำเนิน​การให้​เร็วที่สุด​

อย่างไรก็ตาม ​ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฯ​ ต้องช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์​ พัฒนา​การดำเนินงานด้านต่าง​ ๆ​ ให้เหมาะสม​กับความต้องการ​ของกลุ่มเป้าหมาย​ สร้างความน่าสนใจ​เพื่อดึงดูด​ให้ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น​ โดยอาจจะศึกษา​จากศู​นย์วิทยาศาสตร์​ของจังหวัดอื่น​ แล้วนำมาปรับให้เป็นรูปแบบของตนเอง​ แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า​ในการที่จะลงทุนเพิ่มเติม​ ซึ่งจะเกิดประโยชน์​สูงสุด​แก่ประชาชน​

ตรวจเยี่ยม​ศูนย์​ฝึกและ​พัฒนา​อาชีพ​ฯ​ ทึ่งฝีมืิอครู-ผู้เรียน​ ​ชี้โอกาสพัฒนา​อาชีพต่อเนื่อง​

รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดินทาง​ไปตรวจเยี่ยมศูนย์​ฝึกและ​พัฒนา​อาชีพ​ราษฎร​ไทย​บริเวณ​ชายแดน​สระแก้ว​ (ศฝช.สระแก้ว)​ อ.เมือง​ จ.สระแก้ว​ โดย​ ศฝช.สระแก้ว​ เป็น​หน่วยงานประเภทสถานศึกษา​ สังกัดสำนักงาน​ กศน.​ จัดฝึกและพัฒนาอาชีพตามบริบทและความต้องการให้กับประชาชนตามแนวชายแดน 3 จังหวัด​ ได้แก่​ จังหวัดสระแก้ว​ จังหวัดจันทบุรี​ และจังหวัดตราด รวมถึงพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ​ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ สู่ประชาคมอาเซียนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน

รมช.ศึกษา​ธิการ​ เยี่ยม​ชมนิทรรศการ​หลัก​สูตรฝึกอาชีพ​ต่าง​ ๆ​ พร้อมชื่นชมการจัดการสอนของ​ ศฝช.สระแก้ว​ ในการนำจุดแข็งด้านต่าง​ ๆ เช่น ความสามารถ​ของบุคลากร โอกาสในการฝึกอาชีพ พื้นที่ของ​ ศฝช.สระแก้ว องค์ความรู้ด้านอาชีพ มาพัฒนาผู้เรียนจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ​สร้างรายได้เลี้ยง​ชีพ​ พึ่งพา​ตนเองได้อย่างดี

“วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับครูและผู้เรียน ต้องยอมรับว่า ครูเก่งจึงทำให้ผู้เรียนเก่งและมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมตามไปด้วย โดยเฉพาะ​อาชีพช่างทำผม ที่มีการสอนอย่างเป็นขั้นตอนดีมาก​ ทั้งนี้อยากให้พัฒนาอาชีพให้มีความแตกต่างยิ่งขึ้น​ ต่อยอดสร้างมูลค่าให้มากขึ้น โดยยึดหลักการสอนให้คิดจากหัวใจ​ คิดดี​ ทำดี​ มีอาชีพ​ ไม่เสียเวลาไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่สังคม” รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว

มอบนโยบาย​ผู้บริหาร​ และบุคลากร​สถานศึกษา​จังหวัด​สระแก้ว​

จากนั้น​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เยี่ยม​ชมนิทรรศการ​หน่วยงานสังกัด​ กศน.และ​ สช.​ ณ​ สำนักงาน​ กศน.สระแก้ว​ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร​ บุคลากร​สถานศึกษา​จังหวัด​สระแก้ว​ ณ หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว​ กล่าว​รายงาน​ว่า​ จังหวัดสระแก้วมีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษาจำนวน 334 แห่ง จากข้อมูลปีการศึกษา 2562​ มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสิ้น​ 104,080 คน

การดำเนินการด้านจัดการศึกษา มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้วโดยนำข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มาร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์กรให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล” ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา​ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวในการมอบนโยบาย​ตอนหนึ่งว่า​การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา​วันนี้​ ในภาพรวมต้องขอชื่นชมการจัดการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว​ ที่เน้นการมีส่วนร่วมที่ดีจากทุกเครือข่ายการศึกษาอย่างเข้มแข็ง​ ไม่ว่าจะเป็​นศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฯ​ ที่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้ดี​ ถึงแม้จะมีปัจจัย​บางอย่างที่ชำรุดไปตามการเวลา​ แต่จากการหารือกับ​ ผอ.ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฯ​ เชื่อมั่นว่าจะสามารถ​ขับเคลื่อน​การทำงานต่อไปได้​ ส่วนทาง​ ศธ.ก็จะพยายาม​ทลายข้อจำกัดในการทำงานให้ได้​ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์​สูงสุด

ด้าน​การดำเนินงานของ ศฝช.สระแก้ว​ ได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมให้แล้ว​ เช่น​ ทำอย่าง​ไรให้ศฝช.สระแก้ว ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้น​ ซึ่งควรมีการเพิ่มอาชีพให้หลากหลาย​ ผลักดัน​การสร้าง​อาชีพดีไซเนอร์​และตัดเย็บ​เสื้อผ้า​ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังแนะนำให้​ ศฝช.สระแก้ว​ เตรียม​ความพร้อม​สำหรับ​เป็นแหล่งพัฒนาองค์​ความรู้​เรื่องของการปลูกกัญชา, กัญชงที่​ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต​ ต่อยอดพัฒนาเป็น​อาชีพ​ ทำให้เป็นเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง​ ยังยืนตามนโยบายของรัฐบาล

ในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชน​ ได้เห็​นการร่วมมือร่วมใจที่ดี​ และเป็นมิติใหม่ที่​หน่วยงานสังกัดสำนักงาน​ กศน.และสังกัดสำนักงาน​ สช.​ ร่วมมือกันทำงาน​ ใช้สถานที่ร่วมกัน​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน​ ขณะเดียวกัน​การจัดการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบของจังหวัด​สระแก้ว​ มีกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้การพัฒนาการศึกษาก้าวไกล​ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในนามของรัฐบาล​ และ​ ศธ.​โดยนายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร​ทุกท่าน​ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วอย่างเต็มความสามารถ​ ตามนโยบาย​ของ​รัฐบาล​ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​

ปา​รัช​ญ​์​ ไชย​เวช​ / สรุป​
สมประสงค์​ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: