สสวท.จับมือ 4 มรภ.เหนือตอนบนพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สสวท.จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คิกออฟเวิร์คช็อปเตรียมคณะวิทยากรของ 4 ม.ราชภัฏภาคเหนือตอนบน ภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 63 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

โดยมีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อพัฒนาครูจากทั่วประเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณสอดคล้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ได้

งานนี้เป็นเวิร์กช็อปแรกจากทั้งหมด 8 ครั้งใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 63 เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 8 ครั้งนี้แล้ว ม.ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จะมีวิทยากรรวมทั้งสิ้น 1,200 คน ที่สามารถอบรมครู ม.3 ที่สอนวิชาวิทย์-คณิต-เทคโนฯ ในเทอม 1/2563 ต่อได้ 15,000 คน ช่วยฝึกสมรรถนะเด็กไทยได้มากกว่า 300,000 คน

ขอบคุณภาพ/ข่าว สสวท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: