หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

สสวท.-ม.วลัยลักษณ์ ฝึกอบรม GLOBE Train-The-Trainer สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

สสวท. ผนึก ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรม GLOBE Train-The-Trai […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

(31 มกราคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

สสวท.จับมือ 4 มรภ.เหนือตอนบนพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สสวท.จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คิกออฟเวิร์คช็อปเตรียมคณะ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกผลงานชิ้นโบว์แดง ศปบ.จชต.ปี 2562

การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหน […]