ศธ.-สธ.จับมือพัฒนาหลักสูตร กศน.กัญชาและกัญชงศึกษา ดีเดย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(28 มกราคม 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ : การนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ไปพัฒนาหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด”สำหรับจัดการเรียนการสอนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการใช้ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ. ร่วมลงนาม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รมช.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชาเป็นจำนวนมาก และประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นมีความจำเป็นที่คนไทยควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ผลข้างเคียงและประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ร่วมมือดำเนินการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ทช 33098 “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” สำหรับการจัดการเรียนการสอนของ กศน. ซึ่งพร้อมใช้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาและกัญชงในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ โดยผู้เรียนที่ศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความเข้าใจว่าเหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นพืชที่มีทั้งโทษ ผลข้างเคียง และมีประโยชน์ รวมถึงทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยารักษาโรค การสร้างภูมิคุ้มกัน

กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการปลูก ผลิต และสกัดนำมาเป็นยารักษาผู้ป่วยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมที่จะบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของ (กศน.) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงในการรักษาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษา ประชาชน รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์เรื่องกัญชาและกัญชง สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อิชยา กัปปา/สรุป
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน./ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: