เสมา 3 มาดามขาลุย ลงพื้นที่อำเภอชายแดนใต้ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระบบ

(20 มกราคม 63)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ที่จังหวัดนราธิวาส

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาการดำเนินงานสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยไม่แบ่งสังกัดเพราะเราเป็นทีมกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้แต่คนเดียว

ในช่วงเช้า รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม และ กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม เพื่อเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน และคณะครู โดยชื่นชมโรงเรียนที่พัฒนาจนมีผลผลสัมฤทธิ์ที่การศึกษาดีทุกด้าน โดยมีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจึงประสบความสำเร็จในทุกด้านเป็นที่ประจักษ์

โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

จากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาอิสลาม และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น และรับประเด็นปัญหา เช่น เรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน และสื่ออุปกรณ์แหลงเรียนรู้ในห้องสมุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

กศน.ตำบล ท่าประดู่

รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไป กศน.ตำบลท่าประดู่ เพื่อพบปะข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. และเยี่ยมชมนิทรรศการของ กศน.ตำบลท่าประดู่ ตามนโยบาย กศน. wow และเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วยการศึกษาอาชีพ กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ พร้อมพบปะประชาชน ข้าราชการในพื้นที่ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สิ่งที่พูดและเน้นย้ำเสมอคือ ขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดของ กศน. คือ สวัสดิการและการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งตนได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าภายในเดือน ก.พ. 63 จะมีการเปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน.ชายแดนใต้ ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม
ส่วนจังหวัดพื้นที่ทั่วไป 891 อัตรา นั้น จะดำเนินการในลำดับต่อไป

ในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางอำเภอสะบ้าย้อยเพื่อตรวจเยี่ยมไปโรงเรียนวัดถ้ำตลอด โรงรียนรุ่งภิญโญ และโรงเรียนสะบัาย้อยวิทยา ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย

รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปโรงเรียนวัดถ้ำตลอด เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมร้านกาแฟของโรงเรียน โครงการส่งเสริมงานอาชีพนักเรียนโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานค่ายลูกเสือที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดถ้ำตลอด ซึ่งยังขาดงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม

จากนั้นได้เดินทางไปโรงรียนรุ่งภิญโญ และโรงเรียนสะบัาย้อยวิทยา โดยเยี่ยมชมกิจกรรม การเรียนการสอน ของเด็กอนุบาล และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง

อิชยา กัปปา
สรุป/ถ่ายภาพ