เสมา 3 ลุยเมืองแปดริ้ว ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.

(10 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กศน. ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม โดยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมและได้เห็นถึงความพยายาม จนนำไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และผู้พิการ เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการและตามความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ และที่สำคัญที่สุดยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย

“สิ่งที่พูดและเน้นย้ำเสมอคือ ขวัญและกำลังใจของชาว กศน. ซึ่งทราบดีว่าขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดคือ “สวัสดิการและการบรรจุเข้ารับราชการ” ภายในปี 2563 นี้ ชาว กศน.จะได้รับโอกาสนั้น แต่โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ ชาว กศน.จะต้องแข่งขันกันเองตามความสามารถและกฎเกณฑ์คุณสมบัติที่เป็นธรรมกับทุกคนในการสอบ และขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งว่า ถ้ามีบุคคลใดมาแอบอ้างว่าสามารถฝากให้เข้ารับราชการครู กศน.ได้ โดยแลกกับการจ่ายเงินหลักแสน ขอยืนยัน ณ ที่นี้ว่าไม่เป็นความจริง และขอให้พี่น้องชาว กศน.รีบแจ้งมายัง รมช.โดยตรงทันที เพื่อจะที่ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด”

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b881e0b8a8e0b899-e0b889e0b8b0e0b980e0b88ae0b8b4e0b887e0b980e0b897e0b8a3e0b8b2_e0b992e0b990e0b990e0b991e0b991e0b990_0014.jpg

โอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนการสอน ดังนี้

  • นางสาวทิพย์สุดา ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร ตัวแทนนักเรียนศาสนาอิสลาม ได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า ตนเรียนศาสนาและวิชาสามัญไปพร้อมกัน ซึ่งมีวิชาเรียนที่มากเมื่อเทียบกับเวลาเรียนจริง จึงอยากให้ลดวิชาเรียนของวิชาสามัญหรือนำวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องมารวมกัน เพื่อที่จะได้แบ่งเวลาไปศึกษาวิชาตามหลักศาสนาได้มากขึ้น
  • นายศักดา เดชฤทธิ์ นักศึกษา กศน.อำเภอสนามชัยเขต ระดับประถมศึกษา ตัวแทนนักศึกษาผู้พิการ ได้กล่าวขอบคุณ รมช.ศธ.ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการให้อยู่ระดับเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ทอดทิ้งและยกระดับการศึกษาของผู้พิการ โดยมีเป้าหมายที่อยากให้ผู้พิการมีศักยภาพที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และนำไปต่อยอดให้มีวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองต่อไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b881e0b8a8e0b899-e0b889e0b8b0e0b980e0b88ae0b8b4e0b887e0b980e0b897e0b8a3e0b8b2_e0b992e0b990e0b990e0b991e0b991e0b990_0024.jpg

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการมอบนโยบาย รมช.ศธ. ได้ให้เกียรติเปิดป้ายศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าอีกทางหนึ่ง

นางธัชชนก พละศักดิ์ ผอ. กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ มี 3 กิจกรรม ดังนี้

1) คนพิการ ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกอบอาชีพ สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ คือคนพิการ สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาภายใต้นโยบาย “ดิจิทัลสําหรับ คนพิการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพ” (Good Activity) โดยมีแนวทางการพัฒนา และจัดการศึกษาร่วมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) กศน. (Good Partnership) ให้โอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับคนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (SDG4) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้โอกาสคนพิการได้รับการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการอยู่กันในสังคม ทักษะการประกอบอาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีครูผู้สอนคนพิการไปสอนคนพิการที่บ้าน ซึ่งเป็นความแตกต่างจาก หน่วยงานอื่น ๆ ที่ทําให้คนพิการ ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) การพัฒนาระบบแปดริ้วออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลาดนัดอาชีพ ออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (8riew Online) มี การดําเนินงานสร้างเว็บไซต์เพื่อให้บริการผู้เรียน ผู้รับบริการทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อการ ประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่านออนไลน์ ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ: Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการ เรียนรู้ สําหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชมใน การร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

3) ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด Active Aging เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมมีคุณภาพ สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังทาง สังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ Active Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดํารงชีวิต ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับสร้างความตระหนักถึง คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน รวมทั้งจัดการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็นหลักสูตร 70 ชั่วโมง จํานวน 12 กลุ่ม มีผู้จบหลักสูตร 232 คน หลักสูตร 420 ชั่วโมง จํานวน 2 กลุ่ม มีผู้จบ หลักสูตร 44 คน ซึ่งผู้จบหลักสูตร สามารถนําความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปประเมินขอใบประกอบวิชาชีพ กับกระทรวงแรงงาน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถทํางานในสถานประกอบการได้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s