ศธ.เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) และลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการ ที่นราธิวาส

(9 มกราคม 2563) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center)” จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถยกระดับการศึกษาสู่สากล เน้นนวัตกรรมการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส สถาบันโฟกัสอคาเดมี่ พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 22 โรงเรียน

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพ และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้นำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ภายในงาน มีกิจกรรมพิธีมอบป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล (Global Genius Center) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือระหว่างพันธมิตรโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุคิริน นำโดยพลเอก จำลอง คุณสงค์ ร่วมกับนางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา, นายกิจวัฒนา มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโกลก และนายเดชา เกษมทรัพย์ ผู้จัดการโรงเรียนเกษมทรัพย์

ขอบคุณภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s